AGM

Annual General Meeting

Aðalfundur Icelandair Group 8. mars 2019

Hilton Reykjavík Nordica kl. 16.00 pm

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár

2. Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu

3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna

4. Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu

5. Kosning stjórnar félagsins 6. Kosning endurskoðanda

7. Tillögur um breytingar á samþykktum:

a. Lækkun hlutafjár – ógilding eigin hluta sem leiðir til breytinga á 2. gr. samþykkta.

b. Lagt er til að komið verði á fót tilnefninganefnd þar sem hlutahafafundur kýs tvo fulltrúa og stjórn tilnefnir einn.

8. Kosning tveggja fulltrúa í tilnefningarnefnd

9. Heimild til kaupa á eigin bréfum

10. Önnur mál löglega fram borin

Upplýsingar vegna aðalfundar.

Hluthafar eiga rétt á að leggja fram mál og/eða ályktunartillögur fyrir fundinn ef gerð hefur verið skrifleg eða rafræn krafa um það eigi síðar en 10 dögum fyrir fund, þ.e. í síðasta lagi kl. 16 þriðjudaginn 26.febrúar 2019. Hafi hluthafar karfist þess að tiltekið mál eða ályktun verði tekið fyrir verða endanleg dagskrá og tillögur uppfærðar á vefsíðu félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfundinn.

Hluthafar sem ekki eiga kost á að sækja fundinn geta veitt öðrum skriflegt umboð eða greitt atkvæði skriflega. Þeim hluthöfum sem hyggjast nýta sér annan hvorn þessara kosta geta:

a) Veitt umboð til að fara með atkvæði sitt á fundinum ( sjá skjöl vegna fundar að neðan)

b) Skilað inn skrilegu atkvæði fyrir fundinn. Vilji hluthafi greiða atkvæði skriflega skal hann óska eftir þvi við regluvörð félagsins á netfanginu compliance@icelandairgroup.is eða í síma 50-50-300

Á hluthafafundum fylgir eitt atkvæði hverri einni krónu í hlutafé. Eigin bréf félagsins njóta ekki atkvæðisréttar.

Heildarfjöldi hluta í Icelandair Group þann 14. febrúar 2019 er 5.000.000.000 króna sem skiptist í janfmarga hluti að nafnvirði 1 króna hver.

Aðrar upplýsingar.

Allar upplýsingar í tengslum við aðalfundinn verða birtar á þessari síðu.

Endanleg dagskrá og tillögur aðalfundar Icelandair Group verða birtar föstudaginn 22.febrúar kl 16:00.

Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl 15:30

INFORMATION IN ENGLISH

Documents in relation to the AGM 2019